Dom vanligaste programmeringsspråken på github

Har du funderat på vilka programmeringsspråk som är vanligast eller vilket programmeringsspråk du kanske ska lära dig för att vara så attraktiv som möjligt på den Svenska arbetsmarknaden? Då kanske vi kan hjälpa dig genom att lista dom vanligaste programmeringsspråken på Github.

  1. JavaScript
  2. Python
  3. Java
  4. C#
  5. PHP
  6. C++
  7. C
  8. Shell
  9. Ruby
  10. TypeScript

#Javascript

JavaScript är ett av de tio mest populära programmeringsspråken på GitHub och känt som JS. Den överensstämmer med ECMAScript-specifikationen med en dynamisk typning och prototypbaserad objektorientering för utvecklare. Detta programmeringsspråk är mycket lätt att lära sig och hjälper utvecklare att skapa uppdaterande innehåll, kontrollera multimedia och animera bilder. Detta är ett lämpligt programmeringsspråk för utvecklare eftersom det kan köras på en webbläsare för att skapa interaktiva webbsidor.

#Phyton

Ett av de populära programmeringsspråken för utvecklare är Python som ett tolkat allmänt programmeringsspråk med det objektorienterade tillvägagångssättet. Det hjälper utvecklare att skriva tydlig och logisk kod för olika typer av projekt. Det är väldigt enkelt att installera Python med ett standardbibliotek och community-bidragsmoduler för flera projekt.

#Java

Java är välkänt för att vara ett högnivå- och objektorienterat programmeringsspråk på GitHub med några få implementeringsberoenden. Utvecklare använder detta programmeringsspråk för att utveckla stationära och mobila applikationer, robotik, smartkort, spel, såväl som inbyggda system. Det finns fyra typer av Java-applikationer för effektiva ändamål – fristående applikationer, webbapplikationer, företagsapplikationer och mobilapplikationer.

#C#

C# är ett av de populäraste programmeringsspråken och kallas C sharp. Det är ett modernt och objektorienterat språk som gör det möjligt för utvecklare att bygga säkra och robusta applikationer som körs i .NET. Den tillhandahåller språkkonstruktioner för att skapa och använda programvarukomponenter. Det finns flera funktioner i det här programmeringsspråket för utvecklare, såsom sophämtning, nullbara typer, undantagshantering, Lambda-uttryck och många fler.

#PHP

PHP tillhandahåller ett starkt ekosystem av resurser för utvecklare med en enkel syntax på GitHub. PHP är en kort form för Hypertext Preprocessor med ett skriptspråk med öppen källkod som ska köras på servern. Detta programmeringsspråk på GitHub är tillräckligt djupt för att köra stora sociala nätverk och filerna består av text, HTML, JavaScript och PHP-kod. Det hjälper till att generera dynamiskt sidinnehåll, samla in formulärdata och kryptera data.

#C++

C++ är känt som det allmänna programmeringsspråket som en förlängning av C. Det används för att utveckla operativsystem, webbläsare, spel och många fler. Detta programmeringsspråk för utvecklare är kraftfullt och flexibelt för att utveckla högpresterande applikationer. Det ger utvecklare kontroll på hög nivå över systemresurser och minne.

#C

C är ett av de mest populära programmeringsspråken på GitHub för dess stöd för strukturerad programmering, lexical variabel scope, rekursion och många fler. Det används för att utveckla programvara som operativsystem, databaser och kompilatorer. Det är ett programmeringsspråk på mellannivå för utvecklare för dess stöd för flera funktioner i såväl lågnivå- som högnivåkodningsspråk. Funktionerna inkluderar tillgång till minne på låg nivå, enkla nyckelord, ren stil och så vidare.

#Shell

Shell är ett populärt kodningsspråk för utvecklare designat för att köras av Unix/Linus Shell som Bourne Shell, C Shell, Korn Shell och GNU Bourne-Again Shell. Det är kommandoradstolk såväl som typiska operationer som utförs av dessa Shell-skript som filmanipulation, programkörning och många fler. Den är full av variabler och kontrollstrukturer med en lista med kommandon som körs sekventiellt.

#Ruby

Ruby är känt som ett dynamiskt programmeringsspråk med öppen källkod med fokus på enkelhet och produktivitet. Detta kodspråk består av en enkel syntax för utvecklare att läsa och skriva enkelt. Det är populärt för att balansera funktionell programmering med imperativ programmering. Det är gratis att använda, redigera, kopiera och distribuera effektivt och effektivt.

#TypeScript

Microsoft har utvecklat och underhållit detta programmeringsspråk som kallas TypeScript. Programmeringsspråket på GitHub är känt som en strikt syntaktisk superset av JavaScript med valfri statisk typning. Kodspråket förstår JavaScript för att ge typinferens utan ytterligare kod. Detta programmeringsspråk för utvecklare kan identifiera kodningsfel och problem innan du går vidare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Top 5 alternativ till github

Vad är github och vad används det till?