Versionshantering och vad det kan göra för dig

 

#Vad är versionshantering eller versionskontroll?

Versionskontroll, även känd som källkodskontroll eller versionshantering, är en metod att spåra och hantera ändringar av programvarukod / källkod. Det finns flera versionshanteringsverktyg på marknaden och vi listar några här som hjälper dig och ditt team att hantera ändringar av källkoden över tid. I takt med att utvecklingsmiljöer har accelererat hjälper versionshantering utvecklingsteam att arbeta snabbare och smartare. De är särskilt användbara för DevOps-team eftersom de hjälper dem att minska utvecklingstiden och öka framgångsrika implementeringar.

Versionshanteringsverktyg håller reda på varje modifiering av koden i en speciell typ av databas. Om ett misstag görs kan utvecklare vrida tillbaka klockan och jämföra tidigare versioner av koden för att hjälpa till att åtgärda misstaget och samtidigt minimera störningar för alla teammedlemmar.

För nästan alla utveckingsprojekt är källkoden som kronjuvelerna – en dyrbar tillgång vars värde måste skyddas. För de flesta teamen är källkoden ett arkiv med ovärderlig kunskap och förståelse som utvecklarna har samlat in och förfinat genom noggrann ansträngning. Versionshantering skyddar källkoden från både katastrofer och tillfällig försämring av mänskliga fel och oavsiktliga konsekvenser.

Mjukvaruutvecklare som arbetar ofta i team och skriver ständigt ny källkod och ändrar befintlig källkod. Koden för ett projekt, kan vara en websida, app eller en mjukvarukomponent som vanligtvis är organiserad i en mappstruktur eller "filträd". En utvecklare i teamet kanske arbetar på en ny funktion medan en annan utvecklare fixar en orelaterad bugg genom att ändra kod, varje utvecklare kan göra sina ändringar i flera delar av filträdet oberoende av varandra. Dom gemensamma förändringarna commitas sedan till ett repository som alla kan ta del av. Vid eventuella konflikter får den team medlem som får konflikten själv lösa, det gör det effektivt och förståligt eftersom man som utvecklare vet vad man försöker åsta komma innan konflikten uppstår.

Ett bra versionshanteringsverktyg stöder en utvecklares arbetsflöde utan att kräva ett särskilt arbetssätt. Helst fungerar det på vilken plattform som helst, snarare än att diktera vilket operativsystem eller verktygskedja som utvecklare måste använda. Det perfekta versionshanteringsverktyget underlättar och skapar ett smidigt och kontinuerligt flöde av ändringar av koden snarare än den frustrerande och klumpiga mekanismen för fillåsning – vilket ger grönt ljus av utvecklarna och hindrar dom att lägga ned tid på fel orsaker som blockerar andra framsteg.

Utvecklingsteam som inte använder någon form av versionskontroll stöter ofta på problem som att inte veta vilka ändringar som har gjorts eller som är tillgängliga för användarna eller skapa inkompatibla förändringar mellan två orelaterade delar av arbete som sedan noggrant måste lösas upp och omarbetas. Om du är en utvecklare som aldrig har använt versionskontroll kan du ha lagt till versioner till dina filer, kanske med suffix som "final" eller "updated" och sedan behövt ta itu med en ny slutlig version. Du kanske har kommenterat kodblockeringar för att du vill inaktivera viss funktionalitet utan att radera koden, av rädsla för att den kan användas senare. Versionskontroll är en väg ut ur dessa problem.

Versionshanteringsverktyg är en viktig del av vardagen för det moderna utvecklingsteamets professionella praxis. Enskilda utvecklare som är vana vid att arbeta med ett kapabelt versionskontrollsystem i sina team känner vanligtvis igen det otroliga värdet versionskontroll ger dem även i små soloprojekt. När de väl har vant sig vid de kraftfulla fördelarna med versionskontrollsystem, skulle många utvecklare inte överväga att arbeta utan det ens för icke-mjukvaruprojekt.

#Summering

Ett versionshanteringsverktyg är ett måste för dig som utvecklare och ska ses som ryggraden i din teknik stack. Att inte ha ett versionshanteringsverktyg är som att utveckla utan tangentbord. 😉

Bonus Tips på att hur versionshantering kan skydda din wordpress sida att bli hackad

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Dom vanligaste programmeringsspråken på github

Top 5 alternativ till github

Vad är github och vad används det till?